0 brandový web

Projekt „KOMPLEXNÍ PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI SILVINI“ řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikace a kompetence s požadavky na jimi vykonávané pracovní činnosti.